This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

03.11.2015:
Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

Обява за инвестиционно намерение "Обособяване на площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС" от "Босса-Ауто" ООД.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД