This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

0
0

Община Лясковец
5140 гр. Лясковец, пл. „Възраждане” 1
тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045
раб. време: понеделник - петък: 08:00-12:00 13:00-17:00
приемни дни на кмета:
всеки втори и четвърти вторник на месеца: 14:00-17:00

Община Лясковец е сертифицирана по стандартa за управление на качеството ISO 9001:2008 на 21.06.2015 със сертификат номер QMS/15640/BG/R.

0

Център за информация и услуги
5140 гр. Лясковец, пл. „Възраждане” 1
тел.: 0619 24250
раб. време: понеделник - петък: 08:00-18:00

0