This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Текущи проекти


   Проекти в процес на реализация

 1. Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец
 2.  
 3. "Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България
 4.  
 5. Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец
 6.  
 7. Детска ясла „Мир” гр. Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда
 8.  
 9. Моят отпечатък в Българското председателство

   Одобрени проекти

 1. Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец
 2.  
 3. Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец

   Проекти подадени за финансиране

 1. Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново
 2.  
 3. Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец
 4.  
 5. Приказки за култура, история и природа
 6.  
 7. Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения

   Партньорство

 1. RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |