This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак”, град Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Бюджетна линия:

Наредба № Н-1/08.02.2007 г.

Основни дейности по проекта:

- Направа на нова армирана бетонова настилка на спортна площадка</p><p class='NewsParagraph'>- Направа настилка тип “изкуствена трева”</p><p class='NewsParagraph'>- Обновяване и възстановяване осветление върху съществуващите осветителни мачти</p><p class='NewsParagraph'>- Изработка и монтаж стоманена конструкция и ограда</p><p class='NewsParagraph'>- Ремонт настилка тротоарни плочи, ремонт и подмяна на бордюри</p><p class='NewsParagraph'>- Монтаж на седалки с облегалки и монтаж на неподвижни пейки</p><p class='NewsParagraph'>- Монтаж футболни врати</p><p class='NewsParagraph'>

Обща стойност на проекта:

125 449 лева