This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак”, град Лясковец

Статус на проекта:

Нефинансиран

Бюджетна линия:

Наредба № Н-1/08.02.2007 г.

Основни дейности по проекта:

- Направа на нова армирана бетонова настилка на спортна площадка

- Направа настилка тип “изкуствена трева”

- Обновяване и възстановяване осветление върху съществуващите осветителни мачти

- Изработка и монтаж стоманена конструкция и ограда

- Ремонт настилка тротоарни плочи, ремонт и подмяна на бордюри

- Монтаж на седалки с облегалки и монтаж на неподвижни пейки

- Монтаж футболни врати

Обща стойност на проекта:

125 449 лева