This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

 

14.08.2019:
Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

Общински съвет - Лясковец, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите от Временната комисия, създадена с Решение № 557/20.06.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, заедно с техните автобиографии и мотивационни писма, както следва: 

 

- Доротея Иванова Димитрова; 

- Петя Рачева Василева. 

 

Публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 29.08.2019 г., (четвъртък) от 17:30 часа, в сградата на Община Лясковец, на адрес: пл. „Възраждане“ № 1, етаж 2, Зала на общинския съветник. 

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Лясковец становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец  

Изтегли:
   автобиографии и мотивационни писма на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |