This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване

 

16.07.2019:
Съобщение на вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване

Община Лясковец съобщава на заинтересованите лица, че Министерството на туризма е разработило и внедрило Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и към нея поетапно се включват със свои профили лица, извършващи дейност в местата за настаняване. 

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. 

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. 

Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg/. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).  

За улеснение на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. 

Адресът на тестова среда е: https://estitest.tourism.government.bg.  

Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаване на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |