This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние"

 

10.07.2019:
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1356 / 09.07.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” 

Изтегли:
   Обявление

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |