This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

 

16.11.2018:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2164 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2322, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - общински, находящ се в кв. 4 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Заповед №2164 / 16.11.2018 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |