This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Добри дял

 

16.11.2016:
Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Добри дял

Заповед №2110 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Добри дял.

Изтегли:
   Заповед №2110 / 16.11.2016 г.