This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Йордан Недялков Дачев с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Позитано" № 15, ет. 1

 

05.07.2016:
Съобщение до Йордан Недялков Дачев с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Позитано" № 15, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2932 / 17.06.2016 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени. 

 

Дата на поставяне на съобщението 05.07.2016 г.