This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

 

16.12.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №2113 / 16.12.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108033, находящ се в землището на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №2113 / 16.12.2015 г.