This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Васил Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 16

 

25.04.2014:
Съобщение до Васил Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2596 / 25.05.2013 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 25.04.2014 г.  

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |