This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

 

16.10.2013:
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1941 / 11.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец. 

Изтегли:
   Заповед №1941 / 11.10.2013 г.