This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

 

26.07.2012:
Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

Отварянето на ценовите предложения на участниците подали оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", ще се извърши на 01.08.2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ – в Залата на общинския съветник.

Изтегли:
   Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |