This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

24.02.2017:
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Геран 99" ЕООД гр.В.Търново за промяна в технологичната схема на фуражен цех към инсталация за интензивно отглеждане на свине в имот № 000023 в землище на гр.Лясковец.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение