This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

21.02.2017:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №374 / 20.02.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №000419 по КВС на землището на с. Джулюница.

Изтегли:
   Заповед №374 / 20.02.2017 г.