This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

29.12.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за инвестиционно предложение за експлоатиране на приемно-предавателна станция VT5223, в част от поземлени имоти с №033020 и №033021 в землището на с. Добри дял.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение