This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.12.2016:
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец