This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

29.11.2016:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на овощна градина" с възложител "ЗП Георги Ивайлов Иванов".

Изтегли:
   Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС