This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.11.2016:
Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Козаревец

Заповед №2111 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Козаревец.

Изтегли:
   Заповед №2111 / 16.11.2016 г.