This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

16.08.2016:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №1494 / 15.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост. 

Изтегли:
   Заповед №1494 / 15.08.2016 г.