This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

20.07.2016:
Съобщение за регистрация на Община Лясковец по ЗДДС

Съобщаваме, че от 19 юли 2016 г., Община Лясковец е регистрирана в НАП - гр. Велико Търново по Закона за данък върху добавената стойност.