This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

15.07.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус" АД за изграждане на "Склад за метални опаковки" в ПИ 252 по КВС на гр. Лясковец.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение