This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

02.06.2016:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Ойрошпед" АД, гр. София за обединяване на два УПИ в кв. 135 по плана на гр. Лясковец в един и определяне зоната на застрояване.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение