This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

22.10.2015:
Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности за експерти / специалисти за Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда по проект “Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване“.

Изтегли:
   Списък на допуснатите до интервю кандидати