This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

06.10.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1544 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

Изтегли:
   Заповед №1544 / 06.10.2015 г.