This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

12.09.2015:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1398 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

Изтегли:
   Заповед №1398 / 12.09.2015 г.