This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

31.08.2015:
Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1292 / 28.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015 / 2016 г. на имоти частна общинска собственост №043021 и №052019 в землището на с. Мерданя.

Изтегли:
   Заповед №1292 / 28.08.2015 г.