This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

20.07.2015:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аутокар" ЕООД, за промяна отреждането на УПИ XI77 в квартал 16 по плана на гр. Лясковец - за ниско жилищно застрояване - в УПИ за обществено обслужване с цел строеж на автосервиз до 4 работни поста.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение