This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

09.06.2015:
Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в ПИ №008005, м. "Гойчето", землище на с. Джулюница" от "Соларни Оранжерии 2015" ООД.

Изтегли:
   Обява за инвестиционно предложение