This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

29.04.2015:
Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

Заповед №522 / 28.04.2015 г. за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури на територията на с. Джулюница, в обект №230, отдел 241, подотдел "ф".

Изтегли:
   Заповед №522 / 28.04.2015 г.