This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

10.03.2015:
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи в землището на с. Драгижево за стопанската 2014-2015 г.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-45 / 26.02.2014 г.