This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

26.01.2015:
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

Уведомление за инвестиционно предложение: Проект „Изграждане на канализация, улично осветление и реконструкция ул. „Атанас Качамаков”, между о.т. 2012 до о.т. 2011 (отклонение) по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново".

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец