This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

19.11.2014:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1828 / 19.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

Изтегли:
   Заповед №1828 / 19.11.2014 г.