This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

02.06.2014:
Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж"

Заповед №827 / 31.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж".

Изтегли:
   Заповед №827 / 31.05.2014 г.