This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

08.01.2014:
Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 22 / 07.01.2014 г. за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в имоти № 410, 191015, 191017 и 263081.

Изтегли:
   Заповед № 22 / 07.01.2014 г.