This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Протегната ръка за по-достоен живот

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

BG051PO001-5.1.04-0099-C0001

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Бюджетна линия:

BG051PO001-5.1.04

Основни дейности по проекта:

Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за помощ комунално-битови дейности. Усъвършенстване и доразвиване на предлаганите социални услуги: „Личен асистент”; ”Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за независимост и социално включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа.

Период на изпълнение:

01.02.2013 - 31.05.2014 г.

Обща стойност на проекта:

169 568.39 лв.