This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Заедно да преоткрием нашето училище

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия:

33.8 – 2011

Основни дейности по проекта:

Основните дейности в проекта са насочени към създаване на благоприятна приемна среда за учениците от ромски и български произход в ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница, чрез участието им в Клуб „Заедно”; обучение на учителите за работа в мултикултурна среда и работа с родителите чрез създаване на родителски клуб и кампании.

Период на изпълнение:

01.10.2011 - 31.05.2012 г.

Обща стойност на проекта:

11 650.37 лева

Собствен принос:

500,00 лева

Партньор по проекта:

Народно читалище "Пробуждане-1896" с.Джулюница