This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

BG051PO001/07/4.2-01/516

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Бюджетна линия:

BG 051 PO 001/07/4.2.01

Основни дейности по проекта:

- създадени извънкласни дейности за учениците от гр. Лясковец чрез организиране на клубове за изследване, проучване и съхраняване на културно-историческото наследство на лясковчани.

- обособени клубове по интереси: „Млади таланти” и „Живо наследство”.

- обособени 6 работни групи по осъществяване на извънкласни дейности.

- обхванати 100 ученика, участници в сформираните работни групи към клубове: „Млади таланти” и „Живо наследство”.

- обхванати 190 ученика – участници в дискусии, конференции и хепънинг.

- наети 13 учителя и 2 външни експерта, работещи в училищата НУ „Никола Козлев”, НУ „Цани Гинчев” и СОУ „Максим Райкович” в гр. Лясковец.

Период на изпълнение:

01.10.2008 - 30.09.2009 г.

Обща стойност на проекта:

27 720.00 лева