This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2017 г.

 

11.12.2017:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2017 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.12.2017 г. (сряда), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 

2. Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец