This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Официално откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип Съботно – неделна грижа за деца и родители

 

23.03.2011:
Официално откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип Съботно – неделна грижа за деца и родители

Изтегли:
   Официално откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип Съботно – неделна грижа за деца и родители