Новини от 2011 година

Новини от 2012 година

Новини от 2013 година

Новини от 2014 година

Новини от 2015 година

Новини от 2016 година

Новини от 2017 година

04.01.2011:  Проектът Обществена трапезария в Община Лясковец е подновен до края на месец април 2011 г.

10.02.2011:  Сайтът на Община Лясковец е обновен

14.02.2011:  Официално стартиране на новата иновативна социална услуга съботно неделна грижа за деца и лица с умствени, физически и сетивни затруднения

23.03.2011:  Провеждане на Регионална кръгла маса за обмен на добри практики в социалното предприемачество

23.03.2011:  Официално откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип Съботно – неделна грижа за деца и родители

28.03.2011:  28 домашни помощника и социални асистента започват работа

22.03.2011:  Започна набирането на потребители за Дневен център за възрастни хора в Лясковец

06.04.2011:  Кампания "За чист и зелен Лясковец"

26.04.2011:  Гласувайте за Община Лясковец в конкурсът за най-добър проект, реализиран с евросредства от 2007 г. досега

27.04.2011:  Актуална информация относно изпълнение дейностите на проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равноправни и независими”

21.04.2011:  На Велики четвъртък в сградата на Домашен социален патронаж отвори врати Дневен център за възрастни хора

29.04.2011:  29 април - Международен празник на балета

02.05.2011:  Успешно приключи проекта „Обществена трапезарията за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец” при Община Лясковец за 2011 г.

12.05.2011:  ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ

16.05.2011:  Изпращаме "Випуск 2011"

30.05.2011:  Община Лясковец е сред първите общини в България и Европа, които получиха Етикета за добро управление на Съвета на Европа

01.06.2011:  График информационна кампания-Лясковец

07.06.2011:  Информационна кампания по проект ”Панаир на добрите идеи”

10.06.2011:  Турнир по футбол на малки врати за празника на гр. Лясковец

13.06.2011:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец

24.06.2011:  Община Лясковец реализира проект за „Личен асистент”

28.06.2011:  СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в конкурс „Панаир на добрите идеи”

04.07.2011:  Община Лясковец избра фирма изпълнител на СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”

25.07.2011:  СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица” проведе конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи”

26.07.2011:  29 юли - ден без найлонови торбички

27.07.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет-Лясковец на 28.07.2011 г.

03.08.2011:  МИГ Лясковец - Стражица проведе публично промотиращо събитие по проект ”Панаир на добрите идеи” в град Стражица

05.08.2011:  Провеждане на официални церемонии по подписване на договори с организации спечелили малки проекти ”Панаир на добрите идеи”

09.08.2011:  МИГ Лясковец – Стражица финансира 7 проекта на обща стойност 25 хил. лева на територията на община Лясковец

10.08.2011:  Д-р Ивелина Гецова подписа договор за финансиране на проект Карвинг- Фестивал „Лясковец - Пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по Оперативна програма „Регионално развитие”

24.08.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.08.2011 година.

08.09.2011:  Д-р Гецова подписа договор по проект в помощ на български и ромски деца

15.09.2011:  Над 300 доброволци участват в реализирането на добрите идеи на територията на МИГ-Лясковец-Стражица

29.09.2011:  Удължаване срока на действие на Временната организация на движението за завършване на строително-ремонтни работи на обект “Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец - реконструкция на централен площад, рехабилитация на централните градски улици и благоустрояване на квартал 5 ”

06.10.2011:  Местната Инициативна Група „Лясковец - Стражица”

07.10.2011:  Добрите идеи в действие - седмица на пилотни инициативипо проект „Панаир на добрите идеи”

17.08.2011:  Община Лясковец ефективно реализира иновативната социална услуга „Дневен център за възрастни хора”

07.11.2011:  Д-р Гецова полага клетва

16.11.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 17.11.2011 г.

18.11.2011:  Община Лясковец с поредния одобрен проект за създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и поддръжка на паркове и зелени площи

28.11.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.11.2011 г.

13.12.2011:  Община Лясковец удостоена с награда на фондация „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система”

28.12.2011:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.12.2011 г.

16.01.2012:  Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване

25.01.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.01.2012 г.

06.01.2012:  Обществената трапезария в oбщина Лясковец продължава да функционира до края на месец април 2012 г.

07.02.2012:  Приключи изпълнението на строително-ремонтните работи по обектите, включени в най – мащабния проект на Община Лясковец за благоустрояване на централната градска част

08.02.2012:  Нов социален проект стартира в Община Лясковец

15.02.2012:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17.02.2012 г.

15.02.2012:  Лясковчани отбелязаха Зарезан

20.02.2012:  Местна инициативна група "Лясковец - Стражица" обявява първа покана за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, чрез открита процедура за конкурентен подбор

20.02.2012:  Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница спечели проект по програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време”

21.02.2012:  Седем работни места са осигурени по регионалната програма за заетост в Община Лясковец

27.02.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28.02.2012 г.

28.02.2012:  Покана за информационен модул по Лидер

01.03.2012:  Покана за обществено обсъждане Лясковец

05.03.2012:  Община Лясковец организира кампания "Живи спомени на градинарството"

16.03.2012:  Община Лясковец организира фестивална "Арт-работилница"

20.03.2012:  На 21 Март 2012 г. в Община Лясковец се открива новоизградената обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара”

21.03.2012:  Д-р Гецова и представители на Консорциум "Пътни строежи - Хит" откриха спортен комплекс в град Лясковец

28.03.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 29.03.2012 г.

03.04.2012:  Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове

10.04.2012:  Община Лясковец осигурява свободен Интернет достъп в обновената централна градска част

20.04.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка „Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал”

20.04.2012:  Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места

23.04.2012:  Мерданското читалище "Развитие-1902" стана на 110 години

24.04.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.04.2012 г.

26.04.2012:  Успешно приключи проекта "Обществена трапезарията" при Община Лясковец 2012 г.

02.05.2012:  В Лясковец се състоя Пети празник на балета

07.05.2012:  Проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

07.05.2012:  Инспектори от новосъздаденото общинско предприятие в Лясковец ще следят за опазване на зелените площи в града

08.05.2012:  График за консултации с външни експерти по Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица"

14.05.2012:  Изложба по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

29.05.2012:  Съобщение до Бенефициентите по Стратегия за местно развитие, имащи намерение да внасят проекти по първа покана

30.05.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 31.05.2012 г.

28.05.2012:  Изложба с фотографии, декоративни пана, кукли и картички наредиха участниците в клуб "Заедно"

05.06.2012:  Втори фестивал на хайдушката песен се състоя в село Мерданя

07.06.2012:  Община Лясковец с най-много финансирани проекти по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” сред всички български общини

12.06.2012:  Община Лясковец спечели финансиране за проект за създаване на условия за работа на хора с трайни увреждания

29.05.2012:  Пресконференция по проект "Заедно да преоткрием нашето училище" договор БС/РОФ 33.8-2011/013

19.06.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 юни 2012 г.

29.06.2012:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец - 29 юни, Петровден

29.06.2012:  Вицепремиера и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и д-р Ивелина Гецова, Кмет на община Лясковец прерязаха лентата на новоизградена пешеходна зона на Централен площад в град Лясковец

20.07.2012:  Община Лясковец трескаво се подготвя за провеждането на първото издание на Карвинг - Фестивал в края на месец Септември

25.07.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 юли 2012 г.

26.07.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка „Организиране на иновативно културно събитие”

27.07.2012:  Община Лясковец с три одобрени проекта от Международен фонд "Козлодуй"

28.08.2012:  Удължава се изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот", схема "Алтернативи в община Лясковец"

29.08.2012:  Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2012 г.

29.08.2012:  Община Лясковец трескаво се подготвя за провеждането на първото издание на Карвинг - Фестивал

10.09.2012:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец на 11.09.2012 г.

13.09.2012:  Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година

28.09.2012:  Програма на събитията в рамките на Карвинг фестивал "Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство" - 28.09 - 07.10.2012 г.

26.09.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27.09.2012 г.

01.10.2012:  Обществената трапезарията в oбщина Лясковец отново започна да функционира от 1 октомври 2012 г.

23.10.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 октомври 2012 г.

24.10.2012:  Община Лясковец с нов социален проект – „Протегната ръка за по-достоен живот”

24.10.2012:  В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура

01.11.2012:  Практически препоръки към участниците в движението за намаляване риска от пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период

13.11.2012:  Стартира съвместен проект на общините Елена и Лясковец по Оперативна програма „Административен капацитет”

27.11.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2012 г.

07.12.2012:  Удължава се срока на проект "Подкрепа за достоен живот"

20.12.2012:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет-Лясковец на 27 декември 2012 г.

18.01.2013:  Обществената трапезарията в Община Лясковец, продължава още четири месеца през 2013 г.

30.01.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковц на 31 януари 2013 г.

14.02.2013:  Лясковец празнува Трифон Зарезан

25.02.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2013 г.

26.02.2013:  Община Лясковец с одобрен проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на общински служители

01.03.2013:  Лясковец и Г. Оряховица се свързаха с мартенички

05.03.2013:  Три сгради от общинската образователна инфраструктура на град Лясковец са енергийно обновени със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”

06.03.2013:  Сдружение „Местна инициативна група „Лясковец-Стражица” обявява открит конкурс за избор на външни експерти към стратегия за местно развитие

25.03.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 март 2013 г.

03.04.2013:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 април 2013 г.

16.04.2013:  Програма за провеждането на втория Карвинг - Фестивал, по проект„Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

17.04.2013:  Община Лясковец се включва в националната екокампания „Да изчистим България”

22.04.2013:  Прессъобщение във връзка с пресконференция по проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

22.04.2013:  И тази година Община Лясковец участва в почистването

22.04.2013:  Анкета за проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

23.04.2013:  В памет на нашия съгражданин Петър Слабаков

23.04.2013:  В Лясковец ще се състои шесто издание на Детско-юношеска балетна среща

24.04.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 април 2013 г.

25.04.2013:  Потребителите на Обществената трапезария ще получават топъл обяд до края на годината

15.05.2013:  Програма за провеждане на втори "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

17.05.2013:  Лясковец посреща втория „Карвинг фестивал”

20.05.2013:  Карвинг фестивалът в Лясковец е мост между поколенията

20.05.2013:  Футболният отбор на Общинска администрация Лясковец се класира за полуфиналите на Каменица Фен Купа 2013 година

23.05.2013:  Лясковец изпрати 47 абитуриенти от випуск 2013

27.05.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2013 г.

17.06.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2013 г.

17.06.2013:  Петропавловски събор на народното творчество ще се проведе на 22 и 23 юни 2013 година

29.06.2013:  Програма на събитията по случай Празника на град Лясковец - 29 юни, Петровден

25.06.2013:  Петропавловският събор записа Дванадесето издание

22.07.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 юли 2013 г.

14.08.2013:  В Община Лясковец започват строителни работи на три детски градини за внедряване на мерки за енергийна ефективност с финансиране от Международен фонд „Козлодуй”

14.08.2013:   ОбщинаЛясковец домакинства кампанията „От нищо нещо” като част от международната инициатива на Сдружение „ГЛОУ”

23.08.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 август 2013 г.

09.09.2013:  В Козаревец за трети път готвиха кокоша чорба

09.09.2013:  14 септември - професионален празник на българските огнеборци

23.09.2013:  110 години читалищна дейност отбелязаха в Добри дял

24.09.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 септември 2013 г.

25.10.2013:  Община Лясковец подписа договори с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на два нови общински проекта

28.10.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 октомври 2013 г.

18.10.2013:  Община Лясковец партнира на НПО сектора в града по нов проект

25.11.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 ноември 2013 г.

05.12.2013:  Община Лясковец стартира проект за опазване на своето нематериалното културно наследство

12.12.2013:  Състоя се за шести път Общинския конкурс за най-красива коледна честитка

16.12.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2013 г.

16.12.2013:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 декември 2013 г.

21.12.2013:  Коледно-новогодишно обръщение на кмета на община Лясковец

20.01.2014:  Обществената трапезария в Община Лясковец продължава още четири месеца през 2014 г.

22.01.2014:  Община Лясковец кандидатства с пет проекта за финансиране по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

27.01.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 януари 2014 г.

28.01.2014:  Община Лясковец стартира проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

04.02.2014:  Празнична програма за Деня на лозаря и винаря – Трифон Зарезан

07.02.2014:  Покана за участие в конкурс за реализация на обществено значими граждански инициативи

10.02.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 февруари 2014 г.

14.02.2014:  Лясковец празнува Трифон Зарезан

18.02.2014:  Поклонение в памет на Апостола на Свободата

24.02.2014:  Дневен ред на редовно заседнаие на Общински съвет - Лясковец на 27 февруари 2014 г.

24.03.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 март 2014 г.

01.04.2014:  Предстои сезона на пожарите – какви превантивни мерки трябва да вземем?

03.04.2014:  Покана за участие във фокус група

11.04.2014:  Кампания "Да изчистим България за един ден!" - апел

16.04.2014:  Кампания "Да изчистим България за един ден!" - апел

17.04.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 април 2014 г.

28.04.2014:  Д-р Гецова и директорът на ЦДГ „Радост” прерязаха лентата на обновената детска градина

28.04.2014:  Два дни в Лясковец балетния празник радва жители и гости

07.05.2014:  Поредната обновена детска градина бе открита в община Лясковец

10.05.2014:  Тържество „Лясковец празнува с Европа” се състоя в Деня на Европа

12.05.2014:  Пети преглед на песента се състоя в Драгижево

13.05.2014:  Отбелязахме 140 години от създаването на Първото Висше богословско училище по Българските земи

14.05.2014:  Покана за обществено обсъждане

23.05.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2014 г.

26.05.2014:  35-ма абитуриенти напуснаха гнездото на родното училище

15.05.2014:  Приключи социалният проект „Протегната ръка за по-достоен живот” на Община Лясковец, предоставящ почасови социални услуги в домашна среда

02.06.2014:  Ограничете употребата на найлонови торбички - апел

03.06.2014:  Два дни Лясковец бе домакин на Националния олимпийски събор „Юначе”

04.06.2014:  За девети път се състоя конкурсът „Цоньо Калчев”

09.06.2014:  Четвърти събор на хайдушката песен се състоя в лясковското село Мерданя

16.06.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 юни 2014 г.

18.06.2014:  Празнична програма за Петровден

20.06.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2014 г.

30.06.2014:  Лясковец отпразнува Петровден – официалния си празник

02.07.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 3 юли 2014 г.

25.07.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 юли 2014 г.

29.07.2014:  Промяна в организация на движението се въвежда по главните пътища през празнични и почивни дни

04.08.2014:  Приключи проект за разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на общината

07.08.2014:  Продължава реализирането на трите обществено значими инициативи от гражданските сдружения

21.08.2014:  На вниманието на всички собственици на едри и дребни преживни животни

22.08.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 август 2014 г.

01.09.2014:  Община Лясковец предоставя възможност за on-line проверка на задълженията по местни данъци и такси

04.09.2014:  14 септември – професионален празник на българските огнеборци

04.09.2014:  14 септември – професионален празник на българските огнеборци

08.09.2014:  В памет на Михаил Алексиев бе преименуван стадионът в Лясковец

17.09.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 18 септември 2014 г.

25.09.2014:  Община Лясковец се включва в Европейската седмица на физическата активност и спорта „Мove Week”

29.09.2014:  На Трети карвинг-фестивал се радваха жители и гости на община Лясковец

17.10.2014:  Съобщение на Районната служба противопожарна безопасност и защита на населението, относно противопожарните правила през отоплителния период

20.10.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 октомври 2014 г.

31.10.2014:  Общините Лясковец, Елена и Златарица подготвят туристически пакети

03.11.2014:  120 години читалищна дейност отбелязаха дейците на културата в Драгижево

03.11.2014:  Община Лясковец проведе Пети литературен конкурс и издаде сборник с най-добрата поезия и проза

03.11.2014:  30-ти юбилей отпразнуваха пенсионерите от Козаревския клуб „Здравец”

03.11.2014:  В Лясковец стартира „Училище за толерантност“

04.11.2014:  Японци засадиха сакури в селото на Котоошу

13.11.2014:  Община Лясковец е отличника на Великотърновска област по усвояване на евросредства на човек от населението

21.11.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 ноември 2014 г.

27.11.2014:  Сдружение "Бъдеще за нас" приключва проект по Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България

01.12.2014:  Младежки клуб отвори врати в Мерданя

03.12.2014:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 декември 2014 г.

11.12.2014:  Състоя се седми конкурс „Най-хубава Коледно-новогодишна картичка”

23.12.2014:  Обръщение на Кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова към гражданите

23.12.2014:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2014 г.

14.01.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 януари 2015 г.

23.01.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 януари 2015 г.

13.02.2015:  Поздравление на д-р Гецова за празника на лозаря и винаря Трифон Зарезан

13.02.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 февруари 2015 г.

14.02.2015:  Празнувахме Трифон Зарезан

16.02.2015:  И в Лясковските села грижливите стопани зарязаха лозите

19.12.2014:  Училищното настоятелство при ОУ ”П. Р. Славейков” - Джулюница с нов спечелен проект за проучване на биоразнообразието по река Златаришка

26.02.2015:  Община Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” за 2015 година

03.03.2015:  137-ата годишнина от Освобождението на България честваха лясковчани

05.03.2015:  Община Лясковец отличник в осигуряването на свободен Интернет достъп във всички населени места

10.03.2015:  Най-голямото училище в Лясковец чества своя патронен празник

20.03.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 март 2015 г.

30.01.2015:  Стартираха дейностите по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за месния хабитат” в ОУ ”П.Р. Славейков”

27.02.2015:  Старт на проучванията на защитени растения и животни по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”

09.04.2015:  Поздравление на д-р Гецова по повод Възкресение Христово

23.04.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2015 г.

22.05.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 май 2015 г.

11.06.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 17 юни 2015 г.

18.06.2015:  Скръбна вест

22.06.2015:  Пpoгpaмa на събитията по случай пpaзникa нa гpaд Ляcкoвeц

25.06.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 1 юли 2015 г.

29.06.2015:  Обръщение на Кмета на Община Лясковец д-р Гецова по случай Петровден

23.07.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 юли 2015 г.

28.07.2015:  Лясковец домакинства Първи национален маратон по плуване

31.07.2015:  Състоя се Пети общински празник в Добри дял

13.08.2015:  Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес

13.08.2015:  Осем нови обекта за спорт и отдих изгради Община Лясковец

21.08.2015:  Домашният социален патронаж в Лясковец получава модерно кухненско оборудване

21.08.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 август 2015 г.

27.08.2015:  Музеят на градинарството в Лясковец е изцяло обновен

30.06.2015:  Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат"

09.09.2015:  Мащабен социален проект ще реализира община Лясковец

09.09.2015:  Пъстри трапези подредиха в края на лятото в Джулюница

14.09.2015:  В Козаревец сготвиха най-вкусната кокоша чорба

15.09.2015:  В обновена детска градина влязоха 100 деца от Лясковец

15.09.2015:  Започна новата учебна година

16.09.2015:  Кметът д-р Гецова поздрави двойка от Лясковец за Златната им сватба

18.09.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 септември 2015 г.

18.09.2015:  В Лясковец малки и големи се включиха в зеленчукова фиеста и в Празник на лютеницата

23.09.2015:  Чествахме 107 години Независимост

01.10.2015:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 октомври 2015 г.

06.11.2015:  Новоизбраното ръководство на Община Лясковец днес ще положи клетва

06.11.2015:  Новото ръководство в Лясковец положи клетва

13.11.2015:  Апел по повод Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

17.11.2015:  Джулюница спечели приза "Пазител на традициите"

26.11.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2015 г.

27.11.2015:  Кметът д-р Гецова поздрави учениците на НУ "Цани Гинчев" по повод 109 години училище

27.11.2015:  Д-р Гецова подписа договор за подготовка на нова стратегия за местно развитие

10.12.2015:  За осми път в Лясковец се проведе конкурс за най-красива коледна честитка

15.12.2015:  Заместник-посланикът на Австрия Томас Щьолцл посети училището в Джулюница

16.12.2015:  Дечица коледуваха при кмета д-р Гецова

16.12.2015:  Продължава реализирането на проект „Нови възможности за грижа”

17.12.2015:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2015 г.

22.12.2015:  „Седем години с добри сърца” бе мотото на благотворителна кулинарна изложба в Лясковец

22.12.2015:  Коледари и малки сурвакари благославяха в Община Лясковец

23.12.2015:  Поздравление на кмета д-р Гецова по случай празниците

23.12.2015:  48 лясковчани в неравностойно положение получиха дарение за Коледа

06.01.2016:  Богоявленския кръст от водите на река Джулюнска извади Васил Боев

13.01.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 януари 2016 г.

14.01.2016:  Сурвакаха кмета д-р Гецова за Ромската Нова година

21.01.2016:  По проект „Нови възможности за грижа” се проведе супервизия на личните асистенти

22.01.2016:  Бабинден отпразнуваха нашите самодейци по селата

22.01.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 януари 2016 г.

26.01.2016:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-хубаво домашно вино”

03.02.2016:  Козаревец се стяга за обичая "Тулум"

12.02.2016:  Поздравление на д-р Гецова по случай празника Трифон Зарезан

12.02.2016:  Избрани са най-добрите майстори на вина в Лясковец

14.02.2016:  Празнувахме Трифон Зарезан

18.02.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 февруари 2016 г.

19.02.2016:  Поклонение в памет на Апостола се състоя в Лясковец

29.02.2016:  Приключи реализирането на проект „Нови възможности за грижа”

01.03.2016:  Отбелязваме Трети март

01.03.2016:  100-метрова мартеница сътвориха в ЦДГ "Славейче"

02.03.2016:  Поздравление на д-р Гецова за Националния празник на Република България - Трети март

03.03.2016:  Отбелязахме Националния празник

07.03.2016:  Д-р Гецова зарадва с торта столетница от Драгижево

12.03.2016:  Поклонение в памет на Емил Шарков ще се състои на Паметната му плоча

15.03.2016:  Скоро започва енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870, гр. Лясковец

18.03.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 март 2016 г.

18.03.2016:  Младежи започнаха работа по програми за заетост

24.03.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 март 2016 г.

11.04.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 април 2016 г.

15.04.2016:  В Лясковец се провежда Девето издание на Празника на балета

22.04.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2016 г.

28.04.2016:  Великденски поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова

09.05.2016:  Пети събор на овцевъдите се проведе в Лясковец

11.05.2016:  Изпращаме абитуриентите

16.05.2016:  Лясковец изпрати абитуриентите си

16.05.2016:  Седми Общински преглед на песента се проведе в Драгижево

17.05.2016:  Козаревският театър с награди от Националния преглед в Драганово

20.05.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2016 г.

24.05.2016:  В Деня на писмеността учениците шестваха, пяха и танцуваха

26.05.2016:  Младежи стажуват успешно в лясковските детски градини

31.05.2016:  Втори юни ще отбележат в Лясковец

01.06.2016:  Шести фестивал на Хайдушката песен ще се проведе в Мерданя

29.06.2016:  Пpoгpaмa на събитията по случай пpaзникa нa гpaд Ляcкoвeц

20.06.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2016 г.

23.06.2016:  Лясковец се подготвя за празника си

24.06.2016:  С историческа вечер започнаха празничните прояви за Петровден в Лясковец

24.06.2016:  Състоя се Етно-ревю за Еньовден

27.06.2016:  Изложба, филм и книга за Буров представиха в Лясковец

28.06.2016:  Поетична антология издадоха лясковските творци в навечерието на Петровден

29.06.2016:  Поздравление за Петровден на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова

30.06.2016:  Лясковец празнува Петровден

01.07.2016:  Мерданският Женски народен хор спечели Гран при "Златен Орфей"

07.07.2016:  Лясковското Културно-просветно сдружение кани на изложба и на поход „По стъпките на Капитан дядо Никола”

18.07.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 юли 2016 г.

25.07.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2016 г.

29.07.2016:  Плувен маратон се провежда в Лясковец

19.08.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 август 2016 г.

23.08.2016:  Предстои цяла поредица от кулинарни празници

29.08.2016:  150 гозби сготвиха за „Пъстра трапеза” в Джулюница

01.09.2016:  В Лясковец Пети празник на лютеницата събра малки и големи

02.09.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 7 септември 2016 г.

02.09.2016:  Покана за 7 септември 2016 г., във връзка с месец за профилактика на остеопорозата, информационна кампания: Да запазим костите си здрави!

11.09.2016:  В Козаревец се състоя Празник на кокошата чорба за шести път

15.09.2016:  Започна новата учебна година в четирите лясковски училища

21.09.2016:  Отбелязваме 108 години от обявяването на Независимостта на България

21.09.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 септември 2016 г.

22.09.2016:  Чествахме 108 години Независимост

30.09.2016:  Проведе се състезание по колоориентиране

03.10.2016:  120 години читалищна дейност отбелязаха дейците на културата в Джулюница

11.10.2016:  Д-р Гецова преряза лентата на обновения пенсионерски клуб в Драгижево

12.10.2016:  Д-р Гецова чете на второкласниците приказка в Седмицата на четенето

19.10.2016:  В Добри дял се поклониха на Свети Иван Рилски

21.10.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 октомври 2016 г.

25.10.2016:  Празничен концерт за Деня на народните будители

25.10.2016:  Празничен концерт за Деня на народните будители

31.10.2016:  20 години певческа група отбелязаха в село Козаревец

02.11.2016:  Д-р Гецова награди призьорите в Шестия конкурс за литературно творчество

16.11.2016:  Мероприятия във връзка със Световния ден за възпоминание на жертвите от пътни транспортни произшествия

17.11.2016:  Стартира Етап 2 по проект „Приеми ме 2015”

18.11.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2016 г.

21.11.2016:  16 младежи постъпиха на работа в Община Лясковец

21.11.2016:  Шест отличия за балерините ни

28.11.2016:  Лясковец бе домакин на Национален фестивал на учителите

28.11.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 ноември 2016 г.

29.11.2016:  За спазване на противопожарните правила апелират от Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението

09.12.2016:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2016 г.

13.12.2016:  Конкурсът за най-красива коледна честитка записа девето издание

21.12.2016:  Осма поредна година ДГ "Славейче" дарява храна на бедните

21.12.2016:  Коледарчета в Лясковец благословиха за здраве и берекет

23.12.2016:  Община Лясковец обявява Ден на траур утре - 24 декември

27.12.2016:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2016 г.

10.01.2017:  Продължава изпълнението на Етап 2 по проект „Приеми ме 2015”

20.01.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 януари 2017 г.

20.01.2017:  Д-р Гецова откри Национална изложба с рисунки на деца със специални образователни потребности

31.01.2017:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

14.02.2017:  Поздравление на д-р Гецова за празника Трифон Зарезан

14.02.2017:  С по бъчва вино и пелин „поляха” празника Зарезан в Лясковец

15.02.2017:  Почитаме паметта на Апостола

17.02.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 февруари 2017 г.

19.02.2017:  144 години от гибелта на Апостола отбелязаха лясковчани

27.02.2017:  Тържествен ритуал за Трети март организира Община Лясковец

02.03.2017:  Деца закичиха с мартеници кмета

02.03.2017:  Традиционното състезание по спелуване проведоха в началните училища

02.03.2017:  Поздрав на д-р Гецова по повод Националния празник на Република България

03.03.2017:  Тържествен ритуал за Трети март организира Община Лясковец

08.03.2017:  Поздрав по повод Международния ден на жената - Осми март

10.03.2017:  Патронния си празник отбелязва днес СУ "Максим Райкович"

10.03.2017:  Поклонение в памет на Емил Шарков за тригодишнината от трагичната му смърт

13.03.2017:  Утре от 13 часа ще започне поклонението пред паметта на Шарков

14.03.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 март 2017 г.

22.03.2017:  Първопролетен Празник на буквите се състоя в Джулюница

23.03.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 март 2017 г.

03.04.2017:  Поздравление по случай Седмицата на гората

05.04.2017:  Ученици от СУ "Максим Райкович" засаждаха дръвчета

07.04.2017:  Малки моми лазаруваха при кмета д-р Гецова

10.04.2017:  Престижни награди получиха балерините ни

13.04.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай Възкресение Христово

18.04.2017:  Съобщение за УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА на щаба за защита при бедствия в община Лясковец

19.04.2017:  В Лясковец се проведе тренировка по плана за защита при бедствия

21.04.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 април 2017 г.

26.04.2017:  Читалището приключи проекта си "Тийн-библиотека"

27.04.2017:  В Лясковец се проведе състезание в европейския Ден без асансьори

03.05.2017:  Съобщение във връзка с провеждането на Събора на овцевъдите /на 12, 13 и 14 май/ и транспортиране на гражданите до Петропавловския манастир

10.05.2017:  Песенният преглед в Драгижево вече e с конкурсен характер

10.05.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 11 май 2017 г.

11.05.2017:  Новият кмет на Козаревец положи клетва

12.05.2017:  Д-р Гецова откри Шестия събор на овцевъдите

13.05.2017:  Песенният преглед в Драгижево записа осмо издание

15.05.2017:  Випуск 2017 се сбогува днес с родното училище

19.05.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 май 2017 г.

23.05.2017:  С шествие и концерт ще бъде отбелязан 24 май

23.05.2017:  Изпращаме абитуриентите на 25 май

24.05.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай 24 май

24.05.2017:  Децата от Лясковец шестваха, танцуваха и пяха в Деня на Кирил и Методий

25.05.2017:  Лясковския випуск 2017 не изневери на традицията

29.05.2017:  Празник на децата ще се проведе на Първи юни в Лясковец

29.05.2017:  Козаревските певици със златен медал от „Авлига пее”

29.05.2017:  Почина създателят на Лясковския химн Димитър Русев

31.05.2017:  НУ "Цани Гинчев" чества 200 години образователно дело и 110 години от построяване на училището

01.06.2017:  На среща в Община Лясковец обсъдиха превантивни мерки за жътвената кампания

02.06.2017:  Община Лясковец организира празник за децата на 1 юни

02.06.2017:  Отдадохме почит на Ботев и на борците за Свобода

02.06.2017:  Хайдушкия фестивал отново подготвят в Мерданя

04.06.2017:  Седми Хайдушки фестивал се проведе в Мерданя

07.06.2017:  С две купи от Гърция се завърнаха танцьорите от „Лудо младо”

08.06.2017:  ПРОГРАМА на участващите изпълнители в Петропавловски Национален събор - 24 и 25 юни 2017 г.

09.06.2017:  Детска вокална група "Звънчета" участва в конкурса "Нова музика"

14.06.2017:  Нови награди получи Козаревският театър

29.06.2017:  Програма за празника на град Лясковец - Петровден

16.06.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 20 юни 2017 г.

16.06.2017:  Започна подготовка за честването на 180 години от рождението на Апостола

19.06.2017:  Петропавловският събор на народното творчество ще се проведе тази събота и неделя

20.06.2017:  Съобщение във връзка с Петропавловския събор

21.06.2017:  Добридялските самодейци се представиха в два престижни форума

21.06.2017:  Випуск 2017 получи дипломите си за успешно завършено образование

26.06.2017:  Купата на Лясковец в спортните събития за Петровден остана при домакините

28.06.2017:  Над 120 деца се включиха в Десетия празник на балета в Лясковец

28.06.2017:  Три поколения наши съграждани направиха възстановка на лясковска сватба

29.06.2017:  Поздрав от кмета д-р Гецова по случай празника на град Лясковец - Петровден

30.06.2017:  Отпразнувахме Петровден

05.07.2017:  Лясковец отново домакинства надпреварата от планинския шампионат по автомобилно изкачване

10.07.2017:  Лясковец отново домакинства надпреварата от планинския шампионат по автомобилно изкачване

10.07.2017:  В Добри дял ще възпеят любовта в Седми общински преглед на песента

10.07.2017:  Победител в петото по ред рали-състезание в нашия град е Юлиян Телийски

12.07.2017:  Златен медал спечели на „Евро фолк 2017“ Женския народен хор от село Мерданя

12.07.2017:  180 години от рождението на Левски ще честваме на 18 юли

15.07.2017:  Фестивал на любовната песен за седми път събра в Добри дял близо 100 самодейци

19.07.2017:  В Лясковско бе отбелязана 180-ата годишнина от рождението на Апостола

20.07.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 юли 2017 г.

04.08.2017:  Благодарствен адрес и купа за добър Организатор на рали-състезанието в Лясковец получи кмета д-р Гецова

17.08.2017:  Община Лясковец стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

22.08.2017:  Шести кулинарен фестивал ще се проведе в Лясковско

22.08.2017:  Шести кулинарен фестивал ще се проведе в Лясковско

27.08.2017:  Пъстри трапези разпънаха в Джулюница, проведе се и празникът на лютеницата

28.08.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 31 август 2017 г.

07.09.2017:  В Козаревец майстори ще готвят в 16 казана кокоши чорби

08.09.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 септември 2017 г.

10.09.2017:  15 отбора се впуснаха в надпреварата за най-вкусна кокоша чорба

13.09.2017:  Най-голямото читалище „Напредък – 1870“ в Община Лясковец се обновява с 1,2 милиона лева

15.09.2017:  В Лясковец тържествено бе открита новата учебна година

18.09.2017:  Община Лясковец се включи в почистването за поредна година

19.09.2017:  Независимостта на България ще отбележат лясковчани

21.09.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 септември 2017 г.

22.09.2017:  Лясковчани отбелязаха 109 години Независимост

02.10.2017:  Край Лясковец се проведе финалният кръг на Националния офроуд шампионат

03.10.2017:  Кулинарен празник подготвят в Добри дял

06.10.2017:  Покана за публично събитие

07.10.2017:  В Добри дял с кулинарен конкурс и веселие премина Празника на картофа

12.10.2017:  В Лясковец приключи поредицата информационни събития в областта посветени на Българското председателство на Съвета на ЕС

12.10.2017:  Ученици ръководиха Общината в Деня на местното управление

12.10.2017:  Представяне на любовна трилогия бе направено в библиотеката на читалището

20.10.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 октомври 2017 г.

16.10.2017:  Представители на общината ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност

01.11.2017:  120 години театрална дейност ще отбележат в Козаревец

06.11.2017:  Козаревската театрална трупа отбеляза двоен празник

13.11.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 ноември 2017 г.

21.11.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2017 г.

21.11.2017:  Д-р Гецова поздрави семейства за Златните им сватби в Деня на християнското семейство

23.11.2017:  Млади хора от Лясковско са сред отличниците-абсолвенти на ВУАРР

23.11.2017:  Община Лясковец бе домакин на Регионална кръгла маса

24.11.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2017 г.

27.11.2017:  Седем медала спечелиха ученици от СУ "Максим Райкович" в математически турнир

29.11.2017:  Лясковските футболисти приключиха сезона с шест победи, три равенства и без загуба

01.12.2017:  За участие във втора Национална изложба кани ръководството на училище „Цани Гинчев”

04.12.2017:  Лясковското читалище кани жителите на Коледни концерти и изяви

04.12.2017:  Покана за участие в начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България

07.12.2017:  Топъл обяд за бедните ще има и през следващата година

08.12.2017:  Близо 200 деца се включиха в Десетия конкурс за най-красива Коледна честитка

08.12.2017:   25 години творчество отбеляза певческата група „Бели ружи”

11.12.2017:  Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2017 г.

19.12.2017:  Коледарчета поздравиха кмета и служителите на Общината

19.12.2017:  Девет поредни години в ДГ "Славейче" осигуряват храна за бедни съграждани

21.12.2017:  Две дружини коледари от училищата посетиха Община Лясковец и нарекоха за здраве

22.12.2017:  Поздрав на д-р Гецова по случай празниците Коледа и Нова година

21.12.2017:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 декември 2017 г.

09.01.2018:  Шахматен турнир ще се проведе в Лясковец

09.01.2018:  Д-р Гецова кани жителите на Община Лясковец на обществено обсъждане на Бюджет-2018 година

15.01.2018:  Д-р Гецова беше патрон на първия в Лясковец Национален шахматен турнир

19.01.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 януари 2018 г.

22.01.2018:  Във всички лясковски села празнуваха Бабинден

25.01.2018:  Гости от Казахстан посрещна Местната инициативна група Лясковец-Стражица

30.01.2018:  Община Лясковец обявява традиционния си конкурс „Най-добро домашно вино”

05.02.2018:  Наши деца със специални потребности посетиха конната база в Арбанаси

09.02.2018:  Открита практика на експерти и предучилищни педагози от региона се проведе в Лясковец

12.02.2018:  Покана за среща по мярка МИГ04 в град Лясковец

14.02.2018:  Обръщение на д-р Гецова по повод Трифон Зарезан

14.02.2018:  Гости и домакини зарязаха лозята в Лясковец

15.02.2018:  145 години от гибелта на Апостола ще отбележат лясковчани

16.02.2018:  21 деца направиха оригинални картички-валентинки

19.02.2018:  Отбелязахме 145 години от гибелта на Апостола

21.02.2018:  За Конския великден се стягат три от лясковските села

21.02.2018:  Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 26 февруари 2018 г.