This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

0
0

Община Лясковец
5140 гр. Лясковец, пл. „Възраждане” 1
тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045
раб. време: понеделник - петък: 08:00-12:00 13:00-17:00
приемни дни на кмета:
всеки втори и четвърти вторник на месеца: 14:00-17:00

Община Лясковец е сертифицирана по стандартите за управление на качеството и информационната сигурност ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 на 21.06.2012 със сертификати номера QMS/12255/BG и ISMS/12256/BG.

0

Център за информация и услуги
5140 гр. Лясковец, пл. „Възраждане” 1
тел.: 0619 24250
раб. време: понеделник - петък: 08:00-18:00

0