This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020


   Текущи проекти

  1. Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново (Подаден за финансиране)
  2.  
  3. Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец (Подаден за финансиране)
  4.  
  5. Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец (В процес на реализация)

   Реализирани проекти

          няма налични