This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020


   Текущи проекти

          няма налични
 

   Реализирани проекти

  1. Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване (2017 г.)
  2.  
  3. Активни за нашия регион (2017 г.)