This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти финансирани от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България


   Текущи проекти

  1. Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец (В процес на реализация)

   Реализирани проекти

  1. Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец (2015 г.)