This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   26.04.2017:
Подготовка на тръжни процедури по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България