This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

 

16.08.2019:
Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на община Лясковец, които са подали декларации и заявления по чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |