This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

 

16.08.2019:
Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 06.08.2019 г. Решение № 358/16.07.2019 г. по административно дело № 369/2019 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521/12.02.2003 г. по Протокол № 51 на Общински съвет - Лясковец. 

 

Даниела Арабаджиева  

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Решение № 358/16.07.2019 г. по административно дело № 369/2019 г. по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |